Ultralam Střechy COMAX

Vazníky se styčníkovými deskami | Příhradové vazníky

Tyto vazníky se s výhodou používají jak pro zastřešení rodinných domů, tak pro zastřešení objektů průmyslových, skladových a sportovních hal, administrativních budov i zemědělských staveb. Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami nachází uplatnění při zastřešení menších i větších rozponů ( 6 – 30 m), a to jak při opakovatelnosti jednotlivých typů vazníků, tak i při požadavku na složité tvary vazníků. Vzhledem k zprůmyslnění jejich výroby vytlačily dříve používané sbíjené vazníky (vazníky s hřebíkovými spoji) a jsou stále častěji používány místo klasického krovu. Vyšší cena styčných desek s prolisovanými hroty ve srovnání s použitím hřebíkových spojů je nahrazena úsporou dřeva, rychlejší výrobou a ve výsledku nižší cenou. Proto tyto dřevěné vazníky úspěšně nahrazují jak klasické vázané krovy, tak ocelové nebo betonové prvky, nad nimiž vítězí svou lehkostí, cenou a ekologickými aspekty. Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě. Největší výhodou však je velmi nízká cena (hlavně při vyšší opakovatelnosti) a možnost překlenutí i větších rozpětí bez použití vnitřních podpor.

Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a  vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě. Největší výhodou však je velmi nízká cena (hlavně při vyšší opakovatelnosti) a možnost překlenutí i větších rozpětí bez použití vnitřních podpor.

Výhody

 • úspora materiálu oproti klasickému vázanému krovu
 • rozpětí vazníků až 30 m
 • velké tvarové možnosti a variabilita
 • prefabrikace výroby (celoroční provoz, přesná strojová výroba)
 • průběžná kontrola kvality
 • garance statického návrhu konstrukce vazníkového krovu
 • krátké dodací lhůty
 • rychlejší a jednoduší montáž oproti klasickému krovu
 • nízká cena
 • nízká vlastní hmotnost (na m2 půdorysné plochy) oproti klasickému krovu
 • spodní pás vazníku nahrazuje konstrukci betonového nebo keramického stropu a tím vznikne výrazná cenová úspora oproti konstrukci pevného stropu. Jednoduše se jedním stavebním prvkem (příhradovým vazníkem) vytvoří konstrukce střechy i stropu. Příhradový vazník působí jako jeden celek a je tudíž únosnější než samostatně působící střešní krokve a strop

Nevýhody

 • použitelnost do rozpětí max. 30m
 • tyto konstrukce musí být většinou z požárních důvodů chráněny protipožárními podhledy (např. sádrokartonovým podhledem)

Použití

Střešní konstrukce (sedlové, stanové, pultové, obloukové, hambálkové, …. ) pro zastření jedno i vícepodlažních objektů jako jsou např.:

 • rodinné domy
 • průmyslové a skladové haly
 • sportovní haly
 • administrativní budovy
 • zemědělské stavby
 • školy
 • obchody
 • podlahové nosníky
 • nástavby na panelové domy
 • atypické bednění (mosty,…)

Proč se tato technologie prosazuje?

Díky nízké ceně za dodávku vazníků, kterou je možno dosáhnout snížením množství řeziva a zprůmyslněním vlastní výroby vazníků. Dále díky použití specializovaných výpočetních programů, jež uceleně řeší návrh, optimalizaci, výrobní dokumentaci i řízení výroby. Specializovaný software značně snižuje náklady na projekční práce a přípravu staveb.

Něco z historie

Vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými hroty (též označované jako vazníky gang-nail) se začaly vyrábět v USA. Od konce 50.let dvacátého století nastává v USA jejich mohutný rozmach, vyvolaný jejich použitím ve střešních konstrukcích obytných staveb. V západní Evropě se tato technologie prosadila v posledních třiceti letech.

V bývalém Československu, kam tato technologie pronikla na přelomu 60. – 70.let, se tyto konstrukce vyráběly v podniku Středočeské dřevařské závody. Používaly se však převážně na typové zemědělské objekty. Teprve s rozvojem specializovaného software na výpočty těchto konstrukcí začátkem 90.let dochází i přes počáteční nedůvěru k mohutnému rozšíření těchto konstrukcí i v České a Slovenské republice.

Jaké vazníky se používaly dříve

Dříve se používaly jako spojovací prostředky pro příhradové vazníky hřebíky, svorníky a klasické tesařské spoje ( dlaby,čepy, zapuštění, …) Jejich nevýhodou byla větší spotřeba řeziva vyvolaná pouze nutností rozmístění hřebíků a svorníků ve spojích. Další obrovskou nevýhodou byla mnohem větší pracnost při výrobě těchto vazníků. Proto jsou nyní tyto druhy vazníků používány pouze okrajově, protože zpravidla nemohou konkurovat cenou vazníkům se styčníkovými deskami.

Plus pro projektanty – hodnotí spolupráci, technickou pomoc, konzultace a zjednodušení práce

Plus pro architekty – oceňují možnosti tvarů, odstranění vnitřních podpor a uvolnění vnitřních dispozic

Plus pro investory – uspoří čas a peníze

Plus pro tesaře – snižuje se pracnost a námaha, roste produktivita

Plus pro všechny – šetříme přírodu, využíváme ekologické, obnovitelné zdroje

Soubory ke stažení


Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty