Ultralam Střechy COMAX

Historie firmy

Firma byla oficiálně zaregistrována 3. března v roce 1995. Její počátky však spadají do roku 1992, odtud také plyne název firmy STŘECHY 92, s. r. o.

Původně pouze projekční činnost týkající se výhradně dřevěných příhradových vazníků, se doplňuje o výrobu a montáž. Výroba vazníků byla na první zakázky zadávána. Vlastní výrobna vazníků začala fungovat ještě v roce 1995 ve výrobním areálu ve Vlachovicích. Na styčníkové spoje vazníků jsou používány dovážené rakouské destičky WOLF. Ještě v témže roce vzniká první montážní skupina a pouze projekční a výrobní činnost firmy se s montáží rozšiřuje na komplexní zajištění celé dodávky.

V roce 1997, především z ekonomických důvodů, je ukončena obchodní spolupráce s firmou WOLF. Rakouské softwarové vybavení je nahrazeno českým softwarem od firmy FINE s českými styčníkovými destičkami. V roce 1999 firma začíná spolupráci s firmou Mitek a doplňuje svou projekční činnost o nové náročnější akce.

V roce 2000 dochází k dalšímu výraznému rozšíření velikosti firmy. Vzniká druhá výrobna ve Strážnici, otevírají se nové projekční kanceláře ve Strážnici a v Praze. Ve spolupráci s německým partnerem a na základě licenční smlouvy dochází k rozšíření výrobního programu. K dosud vyráběným dřevěným příhradovým vazníkům s viditelnými styčníkovými destičkami se začínají projektovat, vyrábět a montovat pohledové vazníky „MKD“ se skrytými spoji uzlů.

Dochází ke zkvalitnění impregnace použitého dřeva máčením v impregnační vaně, k dozorování výroby na základě vydaných certifikátů a především k obnově výrobní technologie. Vybudováním vlastního dopravního parku se zlepšuje celková operativnost a zejména termínová spolehlivost vůči konečnému zákazníkovi.

V polovině roku 2003 se sídlo firmy stěhuje, z již nevyhovujících kanceláří, do nově vybudovaných prostor na Broučkově ulici č. 406 ve Zlíně. Následně v roce 2004 získává firma certifikát systému jakosti 9001, který vede k dalšímu zkvalitňování nabízených služeb, k lepší organizaci jednotlivých činností podniku, ale také k mnohem větší odpovědnosti k uzavřeným obchodním závazkům.

Od roku 2003 celkový roční obrat firmy neklesá pod 65 mil. Kč se stabilizovaným počtem do 30 zaměstnanců. Současně se ustálil celkový profil firmy na 3 hlavní činnosti:

  • výroba dřevěných příhradových vazníků se styčníkovými destičkami a ostatní činnosti s tím spojené
  • výroba dřevěných pohledových vazníků MKD jako hlavní nosný prvek do interiérů tělocvičen a ostatních sportovišť
  • rekonstrukce plochých střech v technologii RpSt na stávajících panelových domech

Aplikací systému RpSt a vazníků MKD je působnost firmy rozšířena na celé území České republiky, tomu také odpovídá pravidelná účast na stavebních veletrzích v Brně a v Praze a prezentace svých produktů v odborných časopisech a pořádáním školících kurzů pro bytová družstva a odbornou veřejnost.

V roce 2006 plánuje firma zahájit výstavu nového výrobního areálu s nejmodernější technologií v ČR umožňující zvýšit současnou výrobní produktivitu, zefektivnit celou výrobní činnost a především rozšířit, mnohdy nedostačující, výrobní kapacitu firmy.

Prvořadým cílem celé společnosti je udržet svou pozici ve stavebnictví, získanou za 11 let své činnosti a nadále být zárukou kvality, spolehlivosti a jistoty pro každého zákazníka a obchodního partnera

Našimi prioritami je:

Kvalita prováděného díla

  • Plnění požadavků a potřeb zákazníků
  • Jednat bezproblémově a maximálně vstřícně se všemi partnery
  • Zajistit maximální komplexnost služeb pro zákazníky od zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po vlastní realizaci staveb
  • Zaměstnávat ve firmě jen ty nejkvalitnější zaměstnance u nichž je záruka kvalitně provedené práce

To, že dlouhodobě zvolená strategie je správná svědčí vzrůstajících počet investorů a projektantů, kteří se opakovaně obrací na naši firmu.

Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty