Ultralam Střechy COMAX

Slovníček pojmů

Terminologie k vazníkům:

 • vazník - střešní nosník (může být příhradový, plnostěnný, …)
 • příhradový vazník - sestává z pásových prutů a mezilehlých prutů (diagonál a svislic). Jednotlivé tyčové prvky ve styčníku spojeny styčníkovou deskou. Konstrukce z dřevěných vazníků mají široké uplatnění v pozemním, průmyslovém a inženýrském stavitelství
 • podkrovní vazník - Vazník, který vynecháním části vnitřních diagonál pod hřebenem vytváří prostor pro horní obytné podlaží (místnost je uvnitř střešní konstrukce)
 • sbíjené vazníky - vazníky s hřebíkovými spoji
 • vazníky gang-nail - vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými hroty
 • pásové pruty - obvodové prvky, horní a spodní pás
 • horní pás (též horní pásnice vazníku) - dřevěný prvek (fošna) tvořící horní okraj vazníku. Podporuje střešní plášť
 • spodní pás (též spodní pásnice vazníku) - dřevěný prvek (fošna) tvořící spodní okraj vazníku. Zpravidla vynáší konstrukci strop ( tepelnou izolaci a sádrokartonový podhled, … )
 • vnitřní prut – diagonála, nebo svislice
 • diagonály - šikmé mezilehlé pruty, které spojují horní a spodní pás vazníku a přenáší síly mezi pásy
 • svislice - svislé mezilehlé pruty
 • styčník - bod ve vazníku, kde se protínají pruty vazníku
 • styčníková deska - styčníková deska s prolisovanými hroty, obvykle se vyrábí z pozinkované oceli
 • délkový spoj - délkové nastavení horního nebo spodního pasu vazníku zpravidla použitím styčníkové desky
 • ztužení - doplnění dalších konstrukčních prvků ve střešním prostoru, speciálně navržené k zabezpečení prostorové tuhosti konstrukce jako celku a k přenesení vodorovných účinků např. od větru do podpor
 • montážní ztužení - dřevěné zavětrovací prvky pro zabezpečení stability během montáže
 • podélné ztužení - Část stálého ztužení probíhající v podélném směru konstrukce a zajišťujicí stabilitu konstrukce
 • příčné ztužení - Část stálého ztužení probíhající v příčném směru konstrukce a zajišťujicí stabilitu konstrukce. Bývá prováděno v rovině u horního i spodního pasu vazníků
 • zavětrování - doplnění dalších konstrukčních prvků ve střešním prostoru, speciálně navržené k zabezpečení prostorové tuhosti konstrukce jako celku a k přenesení vodorovných účinků např.větru od do podpor
 • přesah - Prodloužení horního pásu nebo spodnÍho pasu vazníků za krajní svislici, nebo obvodovou stěnu
 • konzola - Přesah střechy, část vazníku, která přesahuje za podporu

Terminologie ke krovům:

 • krokev – prvek umístěný po spádu střechy, který nese střešní plášť
 • pozednice – dřevěný prvek, který je položen po délce nosné stěny a slouží k uchycení krokví
 • vaznice - dřevěné prvky probíhající rovnoběžně s okapem střechy, zpravidla podporující krokve, popř. přímo bednění či kontralatě
 • sloupek – svislý prvek podporující zpravidla vaznice
 • výměna - Prvek užívaný na vytvoření konstrukce okolo otvorů
 • latě – dřevěné profily malých rozměrů položené na kontraletě, krokve nebo vazníky pro podepření střešních tašek apod.

Terminologie ke střeše:

 • hřeben - nejvyšší část střechy, linie tvořená vrcholy krovů nebo vazníků
 • okap - nejnižší část střechy, linie kde dochází k odkapávání vody do podokapního žlabu
 • sklon - Úhel sklonu střechy, udávaný ve stupních (nebo procentech). Má vazbu na typ použité krytiny
 • štít - svislá rovina ukončující střešní plochu. Opakem je valba
 • valba – šikmá střešní rovina ukončující střešní plochu. Opakem je štít

Terminologie k projektování:

 • deformace/průhyb - přetvoření způsobené zatížením
 • rozpon - Vzdálenost mezi osami podpor (pozednic)
 • stálé zatížení - Stálé zatížení, které je vyvozeno tíhou krytiny, podhledů
 • užitné zatížení - Nahodilé zatížení, které je vyvozeno užíváním a provozem v podkroví
 • klimatické zatížení - Nahodilé zatížení, které je vyvozeno účinky sněhu, větru,… na konstrukci
 • pevnostní třída dřeva - Třídění dřeva do různých jakostních tříd (viz ČSN EN 338)
Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty