Ultralam Střechy COMAX

Cenová nabídka

Cenovou nabídku Vám stanovíme zdarma přímo na míru, protože cena dřevěných příhradových vazníků je závislá na mnoha faktorech a to jsou např.:

  • Velká variabilita tvaru střech a vazníků, rozdílný počet typů vazníků v jedné konstrukci a z toho vyplývající rozdílná pracnost jak ve výrobě tak při montáži.
  • Rozpětí a počet podpor má vliv na únosnost a tím na cenu.
  • Velikost zatížení vazníků podle skladby střech ( druh krytiny, podhled, užitné zatížení).
  • Místo stavby – klimatické zatížení ( různé zatížení sněhem a větrem), dopravní náklady.

Z těchto výše uvedených důvodů je třeba každou konstrukci předběžně navrhnout a staticky spočítat pro stanovení nabídkové ceny.

K vypracování cenové nabídky na střešní konstrukci je třeba znát tyto základní údaje:

  • Základní tvar střešního pláště, tvar vazníku (střecha sedlová, pultová, valbová, stanová, válcová atd.).
  • Umístění podpor (výkres-půdorys spodní stavby).
  • Skladba střešního pláště, případně skladba podhledu pokud jej vazníku ponesou.
  • Místo stavby – pro určení klimatického zatížení (sníh, vítr).
  • Případně další důležité detaily konstrukce (přesah římsy, prostupy střechy, atd.)

Pro zadání cenové nabídky máte 3 možnosti:

  1. Pošlete výkresovou dokumentaci (předpokládáme, že máte projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a pošlete nám výkresy (ve formátech PDF nebo DWG (půdorysy podlaží a střechy,řezy, pohledy, technickou zprávu) a kontaktní daje na Vás. Kontaktní email: nabidky@strechy92.cz
Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty