Ultralam Střechy COMAX

Statické působení spoje

Pruty příhradových vazníků MKD jsou vždy min. dvoudílné. Spojovacími deskami ( hmoždíky ) MKD jsou přenášeny osové síly prutů v souladu s teorií příhradových konstrukcí. Ve styčnících příhradových vazníků MKD nedochází k mimostřednému připojení prutů. Tvar spojovacího elementu ve styčníku odpovídá tvaru příhradového styčníku a každá osová síla je přenášena dvěma skupinami hřebíků, uspořádanými souměrně na obou stranách ocelové desky. Horní a dolní pás vazníku jsou zpravidla vyrobeny v celé délce z lepeného lamelového dřeva a diagonální pruty z rostlého dřeva. Spojovací desky (hmoždíky) MKD proto musí přenášet rozdílové síly pásů a posouvající síly v případě zatížených pásů.

Výpočetní model pro příhradové nosníky MKD je velmi jednoduchý, protože všechny přípoje prutů jsou centrické. Osové síly prutů se tak určí za předpokladu ideálně kloubových styčníků, ohybové momenty v pásech se určí jako pro spojitý nosník podepřený ve styčnících.

Terminologie

Pozn.: Terminologie pro spojovací desky (hmoždíky) MKD není v české odborné literatuře zatím sjednocena. V německy psané literatuře se používá názvů MKD (Multi-Krallen-Dubel), v anglicky psané literatuře název MNC (Multiple Nail Connectors = spojovací desky s vícenásobnými hřebíky).

 

 

Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty