Ultralam Střechy COMAX

Popis systému RpSt

Popis systému RpSt

Jedná se o systém zastřešeni plochých střech spojující výhody dřevěné nosné konstrukce a ocelových střešních krytin s plastovou povrchovou úpravou s dlouhoudobou životností. Tento systém se instaluje nad původní plochou střechu s ponecháním všech stávajících střešních vrstev. Nosnou konstrukci vrchního pláště takto vzniklé dvouplášťové sedlove, valbové, či obloukové střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky spojované styčníkovými destičkami. Na vaznících je ukotvena profilovaná plechová střešní krytina Lindab, vyrobená z poplastovaného ocelového plechu. Rovněž okapový systém je zhotoven z téhož materiálu jako střešní krytina. Při samotném návrhu střechy se postupuje ve spolupráci s investorem a přislušným stavebním úřadem po jednotlivých předem daných krocích, což umožňuje vybraní nejefektivnější varianty zastřešení objektu. Pokud je potřebné schvalení změny vzhledu panelového domu, vypracujeme Vám pro jednaní se správními orgány „prostorové modely“ nově navržených variant řešení.

Co si představit pod pojmem „dřevěné příhradové vazníky spojované styčníkovými destičkami“?

Jedná se o moderní kombinovanou technologii dřevěných a ocelových prvků, které vytvářejí příhradové vazníky různých tvarů. Jednotlivé dřevěné přířezy jsou navzájem spojovány na speciálním lisovacím zařízení ocelovými destičkami z pozinkovaného nebo nerezového plechu. Na základě zaměření objektu a stanovení výpočtového zatížení navrhuje statik tvar vazníku pomocí vypočtového softwaru. Tento SW umožňuje navrhnout prakticky libovolný tvar (sedlový, pultový, obloukový, mansardový). Každý přířez je optimálně dimenzován na dane zatížení, což vede k obrovské úspoře oproti jiným technologiím. Montáž takovéto konstrukce je velmi rychlá a přesná, a tedy i úsporná. Navíc se jedná o certifikovaný systém výroby zaručující vysokou kvalitu provedení.

Nedojde k narušení statiky domu?

RpSt je velmi lehký typ dvouplášťové střechy s minimálním přitížením stávajícího objektu (cca 20 kg/m2). Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na dostatečné zajištění nosné konstrukce před účinky „sání větrem“. Projekt je pod dohledem autorizovane osoby v oblasti statiky a dynamiky staveb. Každý vazník je kotven minimálně ve čtyřech místech přímo nad stávajícími nosnými stěnami ocelovými nebo chemickými kotvami, aby nedošlo k přitížení nenosných stropních panelů. Kotvení se provádí až po zakrytí objektu novou střešní krytinou, tak aby se zabránilo případnému zatečení během montáže střechy.

Proč zrovna plechová krytina?

Použití lehké poplastované profilované ocelové krytiny se sebou přináší mnoho nesporných výhod. Základním materiálem pro výrobu krytiny je kvalitní ocelový plech o tloušťce 0,6 mm opatřený několika ochrannými vrstvami po obou stranách a svrchní vrstvou polyesteru v tloušťce 50 ųm. Taková úprava zajišťuje nejen dlouhodobou životnost celého systému (záruka na funkčnost krytiny poskytovaná výrobcem činí 30 let), ale umožňuje také budoucí instalaci solárních panelů na nově vybudované střeše. Plech je profilován do tvaru trapézu a vzniká tedy snadno pochůzná střešní krytina, ktera umožňje snadné provádění kontroly prvků nacházejících se na střeše (společná STA, satelity, nátěry strojoven výtahu). Kvalitní vrchní povrchová úprava také zabezpečuje, že sníh, voda, mech, listy či  běžné průmyslové znečištění nezpůsobí žádné škody. Systém RpSt využívá rovněž výhody velmi nízke hmotnosti krytiny. Součástí dodávek střešní krytiny je také velká škála doplňků (okapový systém, oplechovaní, závětrné lišty, hřebenáče, střešní výlezy, prosvětlovací desky, sněhové zábrany, střešní lávky, žebříky), které jsou vyrobeny z téhož materiálu jako střešní krytina a tudíž se na ně vztahují obdobné parametry životnosti i záruky.

Jakým způsobem je ze střechy odvedena dešťová voda?

Systém RpSt nabízí dvě varianty řešení odvodnění střechy – v obou variantách je voda odváděna ze střechy do venkovních podokapních žlabů. Tímto způsobem odvedení dešťových vod se zásadně lišíme od ostatnich konstrukčních systémů „dvojplášťových střech“, kdy je nová střecha vyspádována dovnitř nad stávající střešní vpustě a v případě jakékoliv nefunkčnosti systému si nad hlavou vytváříme „bazénové zásoby vody“.

V první variantě se odvádí dešťová voda z podokapních žlabů pomocí PVC kanalizačních trubek do stávajících střešních vpustí. Je to umožněno konstrukční výškou příhradového vazníku. Vedení je opatřeno také čistícími kusy, které zajišťují snadnou údržbu systému. Výhoda tohoto řešení spočívá v úspoře finančních prostředků na vybudování přípojek venkovní kanalizace. 

Druhá varianta, využívaná zejména u nižších objektů, popř. objektech se snadno dostupnou venkovní kanalizací, řešíme odvod dešťové vody fasádními svody do nově vybudovaných přípojek venkovni kanalizace.

Jaká je životnost celého systému?

Životnost systému je závislá na několika podstatných faktorech. První faktor, na který klademe také největší důraz, představuje důkladné odvětrání vzniklého půdního prostoru. Při nedodržení základních principů pro odvětrání střechy dochází ke kondenzaci vodních par v mezistřešním prostoru, čímž je do značné míry ovlivněna životnost jak nosné konstrukce, tak i střešní krytiny. Druhým neméně důležitým faktorem je řádná impregnace všech dřevěných prvků použitých na střeše. Z tohoto důvodu používáme speciální impregnační vanu nejen na impregnaci nosné konstrukce, ale také veškerého dalšího řeziva. Třetí faktor ovlivňující životnost systému, představuje druh materiálu používaný pro klempířské prvky. Zde klademe důraz na jeho vysokou životnost, bezúdržbovost a také cenovou dostupnost. Při dodržení všech výše uvedených zásad lze říci, že životnost systému RpSt vysoce překračuje životnost celého objektu.

 

PORADENSTVÍ A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty