Ultralam Střechy COMAX

Technické údaje

Pro dřevěné příhradové vazníky byl vždy určující a nejdůležitější vlastní způsob spojení dřevěných částí vazníku. Dřevěný vazník tedy není tvořen pouze ze dřeva. Ke spojení dřevěných částí jsou u vazníků se styčníkovými dekami použity spojovací prvky vyrobené z ocelových plechů s jednostranně vylisovanými trny. Na obou stranách prvku je nutno použít stejný typ a stejnou velikost styčníkové desky. Díky použité technologii nejsou pásové pruty vazníků zdvojené jako u sbíjených vazníků, což umožňuje lepší využití dřevěných prvků. Pro dimenzi dřevěných prvků již není limitující spoj dřevěných prvků jako tomu bylo u sbíjených vazníků, kdy bylo nutno zvětšovat rozměry pásových prutů a diagonál kvůli rozmístění hřebíků. Technologie minimalizuje ztráty při zkracování délek dřevěných profilů a současně jsou postačující profily menších rozměrů. Běžně používané jsou tloušťky fošen 40, 50 a 60mm. Standartní šířky fošen 80 – 240mm, délky 3 – 6m. Tloušťky používaných plechů jsou 1,0 mm; 1,5mm a 2,0mm

Technologie výroby:

Podle zpracované výrobní dokumentace vazníky jsou nakráceny a naúhlovány dřevěné prvky (pásové pruty, diagonály). Tato pracovní operace je prováděna automaticky na digitálně řízené pile, která zajišťuje potřebnou vysokou přesnost opracování. Dále je na pracovní ploše sestaven výsledný tvar vazníku a ve spojích jsou rozmístěny styčníkové desky. Dřevěné prvky jsou ve styčnících sestaveny na sraz, bez začepovámí apod. Nakonec jsou tyto styčníkové desky zatlačeny hydraulickým lisem z obou stran do dřeva tak, aby mezi plechem spojky a dřevem nebyla mezera. Pro výrobu vazníků se styčníkovými deskami s prolisovanými hroty platí evropská technická norma ČSN EN…….., která podrobně specifikuje výrobní požadavky a vlastní technologii výroby.

Styčníková deska:

Jak vypadá? Je to ocelový pozinkovaný plech tl. 1.0 ; 1.5 nebo 2.0 mm, ve kterém jsou prolisovány trny. Tyto trny jsou při vlastní výrobě vazníků zalisovány do dřeva a spojují jednotlivé dřevěné prvky. Používáme styčníkové desky od našich výrobců – firem Bova a Mitek.

Povrchová úprava:

Dřevěné prvky:

  • bez povrchové úpravy, nebo impregnované máčením
  • hoblované, nebo nehoblované

Styčníkové desky:

  • žárově pozinkovaný plech (min.275 g/m2)
  • alt. i nerezový plech

Tvarové možnosti vazníků:

( schéma s tvary a fotografiemi jednotlivých vazníků )

Manipulace:

vazníky kratších délek ( do 10m ), lze zvedat ručně, či jeřábem se zavěšením za lano. Pro delší vazníky je nutné použití dvou úvazků, či vahadla. Manipulaci s vazníky by měli provádět proškolení pracovníci tak, aby nedocházelo k deformaci vazníků od vlastní tíhy, k poškození (ohnutí) styčníkových desek apod. Při rozměrnějších vaznících je vhodné se poradit se statikem, nebo projektantem konstrukce. Vždy je nutno se vyvarovat ohýbání vazníků.

Doprava:

Vazníky k vám dopravíme na nákladních vozidlech ( většinou tahač s návěsem, u menších vazníků postačí i Avie ).V běžně přepravované rozměry vazníků jsou: délka vazníku do16m, výška vazníku do 3,5m. Dokážeme však na stavbu přepravit i vazníky výrazně větších rozměrů ( délka vazníku do 30m, výška vazníku do 4,8m ),pokud to umožní parametry přepravní trasy. Zde se však jedná o speciální transport s doprovodnými vozidly.

Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty